Betere hulp gedupeerde ouders door samenwerking met gemeenten

Om gedupeerden door de kinderopvangtoeslag zo snel en zo goed mogelijk recht te doen, wordt op dit moment hard gewerkt. Maar in veel gevallen is daarvoor meer nodig dan alleen financiële compensatie.

Veel ouders hebben namelijk ook problemen op het gebied van werk, wonen, gezondheid of hun gezinssituatie. Daarvoor is aanvullende hulp en ondersteuning nodig.

Omdat de Belastingdienst die aanvullende hulp en ondersteuning zelf niet in huis heeft, willen we graag nauwer samenwerken met de gemeenten. Die kunnen deze hulp vanuit hun expertise wél bieden. Gemeenten hebben ook vaak beter zicht op alle problemen, en werken samen met bureaus en organisaties die aanvullende hulp kunnen geven.

Gezamenlijke ambities

Uit overleg tussen staatssecretaris Van Huffelen en een vertegenwoordiging van burgemeesters en wethouders kwam een aantal gezamenlijke ambities:

  • Het samen inrichten van aanvullende ondersteuning aan gedupeerde ouders
  • Het ontwikkelen en testen van een samenwerkingsmodel, zodat gemeenten gedupeerde ouders beter kunnen helpen.
  • Leren van elkaars kennis en ervaringen.
  • Zorgen voor een structurelere samenwerking tussen gemeenten en de Belastingdienst in de toekomst.

Proef in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg

Het serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag belt 45 gedupeerde ouders uit deze gemeenten, en zorgt dat ze - als ze dat willen - met de juiste deskundigen in hun gemeenten in contact komen. De gemeente helpt hen vervolgens verder. Op basis van de ervaringen van deze gemeenten gaan we kijken of en hoe we de samenwerking kunnen uitbreiden.

Lees meer informatie voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag.

Terug naar Kennisnetwerk