Toegankelijkheid Kennisnetwerk

Iedereen moet het Kennisnetwerk goed kunnen lezen en gebruiken. Daarom moet onze website op belastingdienst.nl/kennisnetwerk voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.

We voldoen aan bijna alle eisen

Maar nog niet aan deze:

Eis 1.1.1: Geef niet-tekstuele onderdelen zoals afbeeldingen en filmpjes een tekstuele beschrijving (niveau A)

Wat ontbreekt er? Video's hebben nog geen beschrijving in tekst.

Wat gaan we doen? We gaan beschrijvingen toevoegen, in de vorm van ondertiteling of een transcript.

Eis 1.4.3: Gebruik voor tekst en voor afbeeldingen van tekst voldoende contrast tussen voor- en achtergrondkleur (niveau AA)

Wat ontbreekt er? In het navigatieblok van oefencasussen en testen is het contrast onvoldoende.

Wat gaan we doen? We gaan de achtergrondkleur van dit onderdeel verbeteren.

Eis 2.4.1: Zorg dat onderdelen die vaak herhaald worden, overgeslagen kunnen worden (niveau A)

Wat ontbreekt er? Het is nog niet mogelijk om de navigatie over te slaan en direct naar de inhoud van een pagina te gaan.

Wat gaan we doen? We gaan een manier ontwikkelen waarmee de bezoeker bepaalde onderdelen kan overslaan.

Eis 2.4.2: Geef webpagina's een titel die de inhoud van de pagina beschrijft (niveau A)

Wat ontbreekt er? Niet alle paginatitels worden goed voorgelezen door hulpprogramma’s.

Wat gaan we doen? We gaan dit verbeteren door overal 'title tags' toe te voegen die een hulpprogramma kan voorlezen.

Eis 2.4.7: Maak zichtbaar welk onderdeel van een pagina de focus heeft bij toetsenbordbediening (niveau AA)

Wat ontbreekt er? Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, kunnen soms niet goed zien welk onderdeel de focus heeft. Dit komt voor bij testen en oefencasussen.

Wat gaan we doen? We gaan duidelijker zichtbaar maken welk onderdeel de focus heeft bij een test of oefencasus.

4.1.1: Pas de programmeertaal - de code - die je gebruikt volgens de regels van die taal toe (niveau A)

Wat ontbreekt er? 1 van die regels is dat alle onderdelen een unieke naam (id) hebben. Dat is nog niet het geval.

Wat gaan we doen? We gaan ervoor zorgen dat ieder 'id' maar 1 keer wordt gebruikt.

Begin 2020 lossen we dit op

Zodat we in de loop van 2020 aan alle eisen voldoen.

Hebt u vragen?

Of hebt u problemen met de toegankelijkheid van Kennisnetwerk? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over digitale toegankelijkheid?

Alle eisen mét uitleg leest u op DigiToegankelijk.nl.